Blanketter

Södermalmskyrkans Kristna Skola är öppen för alla. Så snart kompletta ansökningshandlingar har kommit in förs de in i vårt kösystem. När vi ser möjlighet att kunna erbjuda plats kallar vi familjer till en intervju där vi får tillfälle att samtala.

Blanketter i PDF-format för utskrift hittar du här nedan genom att klicka på länkarna

SKOLA
Kompletteringsuppg 1-9 ansökan
Ledighetsansökan elev

Ansökan till Fritidsplats
Avtal Fritidsplats
Inkomstblankett fritidshem 2018
Uppsägning av plats

FRITIDSKLUBB
Avtal fritidsklubb HT 17
Uppsägning fritidsklubb

ÖVRIGT
Tillstånd för publicering av elevfoto
Ansökan om konto till Schoolsoft
Ansökan om specialkost
Ansökan om modersmålsundervisning

 

VI TILLÄMPAR FÖLJANDE TURORDNING:

– Syskonförtur – barn som har syskon på skolan har företräde.
– Ansökningsdatum
– Närhetsprincipen

 


FÖLJANDE SKÄL GÖR ATT SKOLAN KAN SÄGA NEJ TILL EN ANSÖKAN:

– Vi saknar plats i aktuell klass
– Eleven behöver speciella insatser, socialt, medicinskt eller pedagogiskt i en sådan utsträckning som skolan inte har, eller inte av hemkommunen erbjuds resurser till (Skollagen kapitel 9, 2 §, punkt 3 och 6 §, tredje stycket).