Officiellt uttalande från WE ARE ONE Church och Kristna Skolan med anledning av Uppdrag Gransknings program ”Skola för Guds skull”.

Församlingen WE ARE ONE CHURCH’s grundskola, Kristna skolan (F-9), har tillsammans med andra kristna skolor nyligen figurerat i SVT:s program Uppdrag Granskning. Vi vill här ge några kommentarer till reportaget.

Skolans huvudman, WE ARE ONE Church avböjde att medverka i programmet, eftersom vi önskar direkt dialog med före detta elever och inte via en TV-produktion. Vår erfarenhet är att vi i stor utsträckning har god kontakt med elever som tidigare gått på skolan och att vi löpande får värdefull feedback för hur vi kan förbättra och utveckla skolan. Vi är alltid intresserade av att ta del av före detta elevers upplevelser av sin skolgång, även det som varit negativt, och vi tar deras berättelser på stort allvar. Vi anser det är viktigt att lyssna och ta till sig relevant kritik. På så sätt får vi ständigt värdefullt underlag för vårt kvalitetsarbete.

Det är nu många år sedan det eleverna återberättar ska ha ägt rum men det förringar inte deras upplevelse och Huvudman och Skolledning kan inte nog uttrycka sin sorg över hur detta påverkat dessa personer. Skolans huvudman konstaterar och förnekar inte på något sätt att det tillbaka i tiden har förekommit saker som inte varit sunda, men menar samtidigt att i de fall där det kommit till skolledningens vetskap så har man agerat kraftfullt.

Skolan har genomgått stora förändringar sedan drygt 15 år tillbaka, med fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Det har också gett resultat. År 2009 mottog skolan Stockholms stads kvalitetspris, och vi ser idag fina kunskapsresultat, god trivsel och lyckad integrering av elever med utländsk bakgrund.

Ett antal skolinspektioner har också genomförts de senaste åren och nu allra senast våren 2022 och resultaten från dessa visar att vi följer de riktlinjer som gäller för konfessionella skolor. Vidare kan tilläggas att Skolverkets statistik (2020) visar att de kristna skolorna ligger högt över det nationella genomsnittet i arbetet med att förmedla och förankra läroplanens värdegrund.

Vi lyssnar till feedback och arbetar ständigt med att förbättra skolan så att alla elever ska kunna få bästa möjliga skolupplevelse och solid grund för framtiden.

WE ARE ONE CHURCH Huvudman & Kristna Skolans Skolledning