Klagomål & Synpunkter

För att skapa en skola i världsklass behöver synpunkter värdesättas, tillvaratas och utgöra en viktig grund för skolans kvalitetsutveckling. En del av kvalitetsutvecklingen är därför att ha rutiner för klagomålshantering. Dessutom betonar Skollagen ansvaret hos skolans huvudman att få reda på eventuella brister och därmed kunna rätta till dem.


Steg 1 – kontakta berörd personal

Vänd dig till den person som står närmast i kontakt med det område som klagomålet avser.
Om det exempelvis gäller undervisningen i ett ämne kontaktas den berörda läraren. Gäller det en situation i en klass kontaktas den berörda klassföreståndaren. Gäller det IT kontaktas skolans IT-support. Gäller det skolmaten kontaktas ansvarig för skolrestaurang Kronan. Kontaktuppgifter finns på skolans webtjänst Schoolsoft alternativt ring skolans växel på tfn 08-122 06 970.


Steg 2 – kontakta rektor

Om du inte får rätt hjälp eller förståelse för din synpunkt vänder du dig till skolledning enligt följande.

  • Rektor Maria Fredriksson på mfn@kristnaskolan.se (gällande åk 4-6, övergripande ärenden, elevhälsan, administration och service).
  • Bitr. rektor Leopold Landström på llm@kristnaskolan.se
  • (gällande åk 7-9).
  • Bitr. rektor David Sundström på dsm@kristnaskolan.se (gällande åk F-3 och fritidsenheter).

Kontaktuppgifter finns på skolans webtjänst SchoolSoft alternativt ring skolans växel på tfn 08-122 06 970.


Steg 3 – kontakta huvudmannen

Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats av berörd personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du kan lämna ditt klagomål digitalt via detta formulär KLAGOMÅL-FORMULÄR. Har du inte möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress:

Södermalmskyrkan, Klagomål SKS, Box 20033, 104 60 Stockholm


Vad händer efter att du lämnat ett klagomål?

Vid steg 3 (kontakt med huvudmannen) kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).


Om man är osäker på att uttrycka sig på svenska i tal eller skrift?

Kontakta skolans växel på 08-122 06 970 så försöker vi hitta en lämplig lösning för tolk.


Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektor alternativt huvudmannen.
Rektor på växel tfn 08-122 069 70, mail mfn@kristnaskolan.se  
Skolchef på växel 08-122 069 00, mail adr@kristnaskolan.se