Klagomål och synpukter

 

För att skapa en skola i världsklass behöver synpunkter värdesättas, tillvaratas och utgöra en viktig grund för skolans kvalitetsutveckling. En del av kvalitetsutvecklingen är därför att ha rutiner för klagomålshantering. Dessutom betonar Skollagen ansvaret hos skolans huvudman att få reda på eventuella brister och därmed kunna rätta till dem.

Steg 1 – kontakta berörd personal

Vänd dig till den person som står närmast i kontakt med det område som klagomålet avser.
Om det exempelvis gäller undervisningen i ett ämne kontaktas den berörda läraren. Gäller det en situation i en klass kontaktas den berörda klassföreståndaren. Gäller det IT kontaktas skolans IT-support. Gäller det skolmaten kontaktas ansvarig för skolrestaurang Kronan. Kontaktuppgifter finns på skolans webtjänst Schoolsoft alternativt ring skolans växel på tfn 08-122 06 970.

Steg 2 – kontakta rektor

Om du inte får rätt hjälp
eller förståelse för din synpunkt vänder du dig till skolledning enligt
följande.

Kontaktuppgifter finns på skolans webtjänst SchoolSoft alternativt ring skolans växel på tfn 08-122 06 970.

Steg 3 – kontakta huvudmannen

Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats av berörd personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du kan skicka eventuella klagomål med post till följande adress:

Södermalmskyrkan, (WAO church)
Klagomål Kristna Skolan

Box 20033, 104 60 Stockholm

Vad händer efter att du lämnat ett klagomål?

Vid steg 3 (kontakt med huvudmannen) kommer vi att kontakta dig
gällande ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas
får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och
dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Observera att
alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon
begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en
klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas
om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av
särskild anledning).

Om man är osäker på att uttrycka sig på svenska i tal eller skrift?

Kontakta skolans växel på 08-122 06 970 så försöker vi hitta en lämplig lösning för
tolk.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektor alternativt huvudmannen.
Rektor på växel tfn 08-122 069 70, mail dsm@kristnaskolan.se  
Skolchef på växel 08-122 069 00, mail adr@kristnaskolan.se