Klagomål & Synpunkter

För att skapa en skola i världsklass behöver synpunkter värdesättas, tillvaratas och utgöra en viktig grund för skolans kvalitetsutveckling. En del av kvalitetsutvecklingen är därför att ha rutiner för klagomålshantering. Dessutom betonar Skollagen ansvaret hos skolans huvudman att få reda på eventuella brister och därmed kunna rätta till dem.

Steg 1 – kontakta berörd personal

Vänd dig till den person som står närmast i kontakt med det område som klagomålet avser.
Om det exempelvis gäller undervisningen i ett ämne kontaktas den berörda läraren. Gäller det en situation i en klass kontaktas den berörda klassföreståndaren. Gäller det IT kontaktas skolans IT-support. Gäller det skolmaten kontaktas ansvarig för skolrestaurang Kronan. Kontaktuppgifter finns på skolans webtjänst Schoolsoft alternativt ring skolans växel på tfn 08-122 06 970.

Steg 2 – kontakta rektor

Om du inte får rätt hjälp eller förståelse för din synpunkt vänder du dig till skolledning enligt följande.

Kontaktuppgifter finns på skolans webtjänst SchoolSoft alternativt ring skolans växel på tfn 08-122 06 970.

Steg 3 – kontakta huvudmannen

Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats av berörd personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du kan skicka eventuella klagomål med post till följande adress:

We are one Church
Klagomål Kristna Skolan

Box 20033, 104 60 Stockholm

Vad händer efter att du lämnat ett klagomål?

 

Vid steg 1 och 2 ges svar inom fjorton dagar. Strävan är att ge svar så snart som möjligt. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och kräva längre tid för skolan att undersöka. Uppstår en fördröjning meddelas det.

Vid steg 3 (kontakt med huvudmannen) kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål inom fjorton dagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Om man inte är nöjd med det svar eller den åtgärd som skolan gör kan man begära att rektor/huvudman gör en förnyad prövning i ärendet. Man går då igenom hela ärendet för att se om det finns oklarheter eller felaktigheter. Man får besked om detta inom fjorton dagar. Blir det någon fördröjning meddelas detta.

Om man är osäker på att uttrycka sig på svenska i tal eller skrift? 

Kontakta skolans växel på 08-122 06 970 så försöker vi hitta en lämplig lösning för tolk.

Unsure about expressing yourself in Swedish, speech and/or writing?

We can arrange an interpreter, contact us at 08-122 06 970.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektor alternativt huvudmannen.
Rektor på växel 08-122 069 70, mail dsm@kristnaskolan.se
Skolchef på växel 08-122 069 00, mail adr@kristnaskolan.se

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, ingång A1, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden