Organisation

Vi strävar efter att ha en bra kultur och miljö för både elever och lärare.
Därför tror vi på att ta tillvara kompetenser och erfarenhet för att öka engagemang.

Hur vi jobbar

För att bredda och öka engagemanget och bättre ta tillvara kompetenser och erfarenheter, är skolans klasser indelade i team som består av pedagoger, förskolelärare och fritidspedagoger.

Varje elev har en klassföreståndare. Klassföreståndarna ansvarar för att stötta och följa upp elevens utveckling, bland annat med hjälp av en så kallad Individuell Utvecklingsplan. Teamen möts varje vecka för att planera, bearbeta och följa upp verksamheten. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att teamet strävar efter dialog och nära samarbete med hemmen. I varje klass finns valda klassföräldrar som samarbetar med pedagogerna kring klassernas aktiviteter, och som kan informera om detta vid exempelvis föräldramöten och göra det utifrån ett föräldraperspektiv.

Skolan strävar efter att ha så många utbildade lärare som möjligt. Antalet tjänster som har utbildning för den verksamhet de står i, ligger på 80%. Det är naturligt att all personal ska ha en god förståelse för existentiella frågor, då skolan har en konfessionell inriktning.

LEDIGA TJÄNSTER


Vill du bli en del av vårt dream team?
Vi söker dig som har hjärta och engagemang för nästa generation!

 

Välkommen med skriftlig ansökan via mail. Bifoga CV och personligt brev där du bland annat berättar varför du vill arbeta på en skola med kristen profil. Ansökan mailas till mfn@sksonline.se, dsm@kristnaskolan.se

Skolledning

Rektor Maria Fredriksson
maria.fredriksson@kristnaskolan.se

 

Bitr Rektor Leopold Landström
leopold.landstrom@kristnaskolan.se

Bitr Rektor David Sundström
david.sundstrom@kristnaskolan.se

Team

TEAM F-6

Pedagogisk ledare Anna Fenerström

Samordningsledare  Linda Patring

 

 

 

Team 7-9

Pedagogisk ledare Leopold Landström

Samordningsledare Cassia Baum

Fritidsenheterna

Pedagogisk ledare
Evelina Wallberg

Samordningsledare
Ann-Sofie Svärdh

Fritids Smaragden

Teamledare
Eva Sahlberg

Fritids Rubinen

Teamledare
Mia Hedin

Fritids Diamanten

Teamledare
Emanuel Zethson

Elevhälsan

 

Elevhälsan utgörs av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, specialpedagog, kurator, skolläkare och skolpsykolog. Teamet tar löpande emot signaler från elever, personal eller föräldrar angående olika elevärenden. De planerar och vidtar åtgärder i syfte att varje elev ska lyckas i skolan.

Skolan har avtal med skolpsykolog från Moment psykologitjänster. Vill man kontakta skolpsykologen så är skolkuratorn kontaktperson – se kontaktuppgifter nedan.

Skolpsykologens huvudsakliga uppgifter är att:
 • Utreda elevers inlärningssvårigheter genom intervjuer, tester och observationer.
 • Göra utvecklings- och begåvningsbedömningar.
 • Remittera till BUP.
 • Medverka vid utredningar inför särskola.
 • Vara vårdnadshavare behjälplig med att informera om vilken insats som är bäst för eleven och familjen.
 • Handleda personal.
 • Medverka vid ett eller flera möten med skolans Elevhälsoteam (EHT) per termin.

 

Du når oss på nedanstående mailadresser

Skolkurator
Ann-Sofie Spetz annsofie.spetz@kristnaskolan.se

Skolsköterska
Marie Nilsson marie.nilsson@kristnaskolan.se

Speciallärare
Susanne Norén susanne.noren@kristnaskolan.se

Specialpedagog
Anette Bornold anette.bornold@kristnaskolan.se

Resursteamet

 

Resursteamet
Resursteamet besår av speciallärare, specialpedagog och rektor. Resursteamet är kopplat till Elevhälsan. Syftet med resursteamet är att utveckla ett arbetssätt där vi i tid upptäcker barn i behov och sätter in det stöd som behövs. Resursteamets arbetsuppgifter består av:

 • Kartläggning av elevers behov genom observationer och tester.

 • Kartläggning på grupp – och organisationsnivå.

 • Uppföljningsmöten med lärare och föräldrar.

 • Handledning till lärare och assistenter.

 • Träffar elever för extrastöd vid behov under perioder.

 • Utformar mallar för åtgärdsprogram, när testning ska ske samt vilket test som görs när.

 • Inköp av specialpedagogiska hjälpmedel.

Kontakta oss

Hitta till oss

Petrejusvägen 42, 121 38 Johanneshov

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden