Kristna skolan

 

En skola av kunskap, trygghet och karaktär,

 

Med vision att forma framtidens samhälle,

 

där vi ser varje individ som bärare av ett okränkbart värde.

Kunskap

Att lära ut är en av skolans primära uppgifter. Kreativitet och nytänkande ska prägla våra lektioner, skapa nyfikenhet och kunskapstörstiga elever. Kunskap hjälper eleverna att lyckas och växa som individer.

Trygghet

Trygghet är grunden till lärande. Varje elev ska känna sig älskad och värderad, inte för vad de gör utan för vilka de är. Skolan ska vara en plats av omsorg, familjär stämning, trivsel och gemenskap.
Nolltolerans mot kränkande behandling.

Karaktär

Karaktär gör att eleverna kan förvalta och använda den kunskap de tagit emot. Eleverna tränas i att hålla ordning och reda, att ta ansvar, visa respekt och empati, allt detta som förberedelse för vuxen- och arbetslivet.

Grundades 1986

Skolan grundades 1986 i Hammarbyhöjden.

290 elever

Skolan har ca 290 elever, fördelade på årskurs F-9, samt fritidshem.

Blandad etnicitet

Hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska.

Kvalitets- utmärkelse

Skolan har belönats med Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

Hör vad tidigare elever säger om vår skola

Om det är någonting jag har tagit med mig så är det att se mina styrkor framför mina svagheter, men även att vara en bra vän, samarbeta och behandla andra så som jag vill bli behandlad.

Sara, avgångsklass 2014

Civilekonom

Senaste nytt

v.44 Läslov

v.44 Läslov

For this information in english → Go here

Nytt Skolbibliotek!

Nytt Skolbibliotek!

I onsdags var en historisk dag. Äntligen har skolan ett bibliotek igen efter många år utan. Rektor tillsammans med klassernas elevrådsrepresentanter invigde lokalen. Det blev en ceremoniel bandklippning med bubbel och chips. Drivandet av detta projekt har letts av vår...

STARTKLAR

STARTKLAR

Skolan har uppdaterat verksamhetens förhållningssätt och förväntningar för elever och lärare. Vi kallar det för STARTKLAR. Detta arbete har genomförsts för att skapa tydlighet för både elever och lärare och har därför skett i samråden med dessa. I nu läget finns den...