Blanketter

Södermalmskyrkans Kristna Skola är öppen för alla. Så snart kompletta ansökningshandlingar har kommit in förs de in i vårt kösystem. När vi ser möjlighet att kunna erbjuda plats kallar vi familjer till en intervju där vi får tillfälle att samtala.

Blanketter i PDF-format för utskrift hittar du här nedan genom att klicka på länkarna

– Kompletterande uppgifter (gäller endast ansökan till skolan)
– Byte av skola

– Inkomstblankett 2019
– Ansökan fritidsplats 2019
– Avtal Fritidshem 2019
– Avtal fritidsklubb 2019
– Uppsägning fritidsklubb
– Uppsägning fritids

– Tillstånd för publicering av elevfoton/namn/film
– Ansökan om konto till Infomentor (skolwebben)

VI TILLÄMPAR FÖLJANDE TURORDNING:

– Syskonförtur – barn som har syskon på skolan har företräde.
– Ansökningsdatum
– Närhetsprincipen

FÖLJANDE SKÄL GÖR ATT SKOLAN KAN SÄGA NEJ TILL EN ANSÖKAN:

– Vi saknar plats i aktuell klass
– Eleven behöver speciella insatser, socialt, medicinskt eller pedagogiskt i en sådan utsträckning som skolan inte har, eller inte av hemkommunen erbjuds resurser till (Skollagen kapitel 9, 2 §, punkt 3 och 6 §, tredje stycket).