Årets skrammel går till Love Linn foundation.

Det grundades av vår huvudman och är en stiftelse som driver skolor i Indiens slum. Genom att ge barnen utbildning och mat får de också en framtid och ett hopp.

”Varje skola vi startar i Indiens slum är i första hand till för kastlösa barn. Barn som hamnat utanför det indiska kastsystemet och därför redan från födseln dömts till fattigdom och missär. Många av barnen är hemlösa och vissa föräldralösa. Nästan alla kommer från en svår situation där de får börja jobba i ung ålder och bära enorma ansvar hemma.

Vi vill med våra skolor ge dessa barn en chans till en bättre framtid!” www.lovelinn.se

Pengarna som eleverna samlar in går till:

  • Mat och utbildning till barn i Delhis slum
  • Att starta skolor á 100 elever
  • Att ge barn en chans till ett värdigt liv

Som alltid har vi en liten tävling mellan klasserna om vilka som kan samla in mest pengar i varje stadie. Fokuset är såklart inte tävlingen, utan att eleverna ska lära sig empati, generositet och förståelse för andra människor. Insamlingen är en del av skolans värdegrundsarbete.

För att vara med och ge en gåva:
Swisha 123 106 78 00, Skriv ”Insamling klass___” den klass du vill stötta i vår tävling (F-9).