Vi vill hälsa alla våra elever hjärtligt välkomna till ett nytt och spännande läsår! Upprop för samtliga elever måndag den 17/8 kl 9:00 i respektive klassrum.

Stor kam till er alla från oss alla!