Bästa Elever & Vårdnadshavare!

Fr.o.m. den 25 maj så börjar den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i hela EU.
Vi värnar om din personliga integritet och vill därför tydligare beskriva hur vi skyddar, hanterar och använder dina personuppgifter. Du kan läsa mer om detta i vår uppdaterade integritetspolicy genom att klicka på länken – Integritetspolicy Kristna Skolan

/Södermalmskyrkans Kristna Skola