Sommarens avslutning blev en fest från början till slut och nu får våra elever och personal njuta av välförtjänt ledighet! Årets Elevrådsordförande, Matteus Halabiya, höll tal på skolavslutningen. Det var många som blev berörda, varför vi valt att publicera talet här på hemsidan.

Glad sommar!


Tal – skolavslutning                                                           

Ärade rektorer, lärare, föräldrar och elever, vi har idag samlats för att fira Södermalmskyrkans kristna skolas skolavslutning. Jag vill börja med att tacka för möjligheten att få stå här och tala inför er, och vill hälsa er alla varmt välkomna.
Den här dagen är en dag som flera av er elever längtat efter, och så har jag känt inför alla tidigare skolavslutningar, men i år är det annorlunda. Min längtan efter denna dag har bleknat bort bland tankar om att jag nu efter tio år, ska lämna denna unika och trygga skola bakom mig och blicka framåt mot en plats som jag vet inte har det Kristna skolan har.

Skolan skall vara en plats för undervisning, men Kristna skolan lyckas inte bara med att undervisa, utan även att forma, bygga upp och utrusta oss inför nya utmaningar som kommer härnäst. Med rustningen av kunskap, trygghet och karaktär är jag och mina klasskamrater nu redo för de nya platserna vi nu kommer sändas ut till. Vi har fått en unik och stadig grund. Den består av det kristna budskapet och moralen som vi fått lära oss på skolan. Den här grunden får oss elever att sticka ut. Vi har fått en inre kompass kalibrerad, som automatiskt låter oss känna vad den inlärda kristna moralen förespråkar.

Jag vet att flera av er gör uppoffringar för att gå på denna skola. Kanske passerar ni elever flera skolor varje morgon när ni åker till kristna skolan, och att ni föräldrar helst skulle vilja att era barn skulle slippa att ha så lång resväg till sin skola. Jag står här idag, för att på eget initiativ, försäkra er att kristna skolan är en investering i elevernas liv. Eleverna kommer att få en bra grund för sina liv som de sedan kan bygga vidare på. De kommer att finna mod, styrka, vishet och kunskap under åren på skolan, och kommer att få möjlighet att upptäcka gåvor och planer för deras liv, och kanske till och med sätta de i bruk.

På Södermalmskyrkans kristna skola finns många erfarna lärare, och min upplevelse är att lärarna arbetar helhjärtat, och att de går den extra milen genom att ställa upp när eleverna har behov, fastän det kostar deras kaffepaus. Skolan har en oerhört trygg atmosfär, som skapas av att lärarna samlas tidigt på morgonen för att be för oss elever. Det har bidragit till en integration mellan elever och lärare som gör att platsen känns trygg.

Jag vill nu avrunda mitt tal genom att tacka alla rektorer, lärare, elever och föräldrar som varit engagerade under skolans gång, och gjort mig till den jag är idag.

Tack för att ni lyssnat, Gud välsigne er.

(av: Matteus Halabiya)