INFÖR SKOLSTART HT 18

 

Fritidsenheterna vecka 33, 13-17 augusti
Fritidsenheterna är stängda måndag – onsdag, 13 – 15 augusti, då personalen arbetar med förberedelser inför skolstarten. Från torsdag den 16 augusti har fritidsenheterna öppet som vanligt för anmälda barn.

Uppropsdagen 20 augusti
Upprop sker i respektive klassrum:
9.00 – 10.00 f-klass – åk 6
9.00 – 10.30 åk 7 – åk 9.

OBS! Efter uppropet är skoldagen slut för eleverna. Det finns inte heller någon morgonomsorg denna dag. Endast de elever som är inskrivna och i fritidsenheterna serveras lunch och mellanmål denna dag 

Föräldramöten
Förskoleklassens föräldrar har informationsmöte tisdagen den 21/8 kl. 9.30 – 11.00.

Måndagen den 27/8 är det föräldramöte för alla föräldrar åk 1-9:
Kl. 18.00 – 18.50 föräldramöten för klass 1-6 och fritidsenheter.
Kl. 19.00 – 19.50 Informationsmöte i aulan för alla.
Kl. 20.00 – 21.00 föräldramöten i klass 7-9.

Det kommer ges viktig information som alla vårdnadshavare behöver ta del av.

Vi i skolledningen hälsar dig varmt välkommen till ett nytt läsår!