Kära vårdnadshavare till elever på Södermalmskyrkans Kristna skola!
Nu på söndag den 9 september är det val till riksdagen. Inför valet har Kristna Friskolerådet som är ett samarbetsorgan för majoriteten av landets kristna skolor genomfört en undersökning om de olika riksdagspartiernas inställning till konfessionella skolor.
Om du skulle vilja ta del av resultatet av enkäten är den överskådligt sammanställd på hemsidan www.kristnaskolor.se
Allt gott,
Södermalmskyrkans Kristna skola