Vi gratulerar rektor Maria Fredriksson och bitr. rektor Leopold Landström som på ett förtjänstfullt sätt genomfört Rektorsakademins tre moduler. På bild tillsammans med kursledare Anders Dunemyr.
I en av kursuppgifterna som var utformat som ett ”Case” fick de omnämnandet:

“Maria Fredriksson och Leopold Landström som minutiöst granskade Korsberga skolas problem, gjorde genomgripande analyser och föreslog åtgärdsplaner på alla områden med samtliga intressenter, kortsiktiga akuta åtgärder samt långsiktiga för att bygga en stabil skolverksamhet. Med en så väl genomarbetad analys kan vilken friskola som helst räddas.”