Under januari månad har klass 5a gjort en insamling av kläder till hemlösa. Vår kontaktperson, magister Isac Helgason, som tidigare arbetat för Frälsningsarmén med hemlösas situation, har besökt klassen och berättat om Frälsningsarméns arbete. Han tackade också klassen för deras engagemang i insamlingen.

Skolledningen är imponerade av klassens hjärta för utsatta medmänniskor!