Enligt den nya reviderade läroplanen (LGR 11) ska alla elever i svensk skola ha tillgång till digitala verktyg.

Det här är någonting som vi på vår skola tar på stort allvar och välkomnar med entusiasm. Vi är stolta över att berätta att vi från klass 4 till 9 har möjlighet att erbjuda varje elev en egen dator. Från klass F till 3 har vi en klassuppsättning med iPads som eleverna har tillgång till. 

Vi har också genomfört utbildningar med alla vår personal på ett och ett halvt år med företaget ATEA gällande digitaliseringen av skolan och den nya reviderade läroplanen.

/Skolledningen