Från och med oktober månad 2019 byter Södermalmkyrkans kristna skola namn till Kristna Skolan. Detta som en naturlig följd av att vår Huvudman Södermalmskyrkan byter namn till WAO Church. Arbetet med att byta ut till vår nya logga på alla skyltar, blanketter och digitala plattformar kommer att ske pågående under en tid.

Vi känner oss så glada och stolta över vårt nya namn!

Med vänlig hälsning,

David Sundström, rektor