Tisdag 15/1-20 ägde vår årliga temadag i matematik rum här på Kristna Skolan. Ansvarig för dagen är förstelärare i matematik Erik Hamnqvist. Under dagen fick eleverna, med matematik som utgångspunkt, arbeta både fördjupande och ämnesöverskridande på olika sätt.

Här följer några exempel som kan lyftas fram:


I åk 4 fick barnen först programmera en dans på 60 sek . Varje danssteg skulle vara 4 eller 8 sekunder .
De fick skriva en kort instruerande mening till varje danssteg.

Förskoleklassen fick sortera former, knappar och djur. De jobbade två och två och sorterade efter färg, form och storlek.