Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset vill vi informera om att Kristna Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras.

Det är viktigt att ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter. Hos Folkhälsomyndigheten kan du hitta generell information, frågor och svar, risknivå samt följa spridningen. Vi uppmanar dig att ta del av nödvändig information. www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

Om du mår bra behöver du enligt krisinformation.se inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden. Du kan även ringa 113 13 om du har frågor om Coronaviruset.

STANNA HEMMA?

Risken för smittspridning av Coronaviruset är hög enligt Folkhälsomyndigheten. Kristna Skolan väljer därför efter Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer att skärpa de direktiv vi senast gav.

Elever och personal som uppvisar symptom och känner sig sjuka i hals och luftvägar ska stanna hemma fram tills två dagar efter att symptomen avtagit. Elever som uppvisar symptom i skolan kommer omedelbart att skickas hem eller behöva hämtas av vårdnadshavare.

Regeringen har idag beslutat att ta bort karensdag vid sjukdom för alla anställda, detta för att säkerställa att man verkligen stannar hemma vid sjukdom.

Trots detta gäller fortfarande skolplikt för alla friska elever.

HYGIENEN ÄR VIKTIG!

En allmänt förebyggande åtgärd mot infektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Använd gärna även handsprit. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer

KÄLLOR VI REKOMMENDERAR ATT DU REGELBUNDET UPPDATERAR DIG FRÅN

Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

1177 – Vårdguiden – https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Världshälsoorganisationen (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Svensk Krisinformation – www.krisinformation.se

/Skolledning