Tisdagen 29/9 hade vi en studiedag med all personal på vackra Balingsholms kursgård där vi arbetade med ett av våra tre fokusområden för läsåret som är ”Studiero och trygghet”. Under dagen fick vi bland annat lyssna till:

  • huvudman ps Carolina Torebring som talade om ledarskap,
  • bitr. rektor Maria Fredriksson som talade om anknytningsteori utifrån dr Gordon Neufelds forskning,
  • skolpsykolog Hanna Fischer som talade om NPF-säker skola (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. ADHD och autism) samt konflikthantering.

Dagen avnjöts i vackra miljöer med god mat och gott sällskap.

/Skolledning