Den 2-4 december genomförde våra högstadieelever ett demokratiprojekt där de fick välja att fördjupa sig i olika ämnen som rasism, jämställdhet, Barnkonventionen, demokrati vs diktatur, folkmord och brott mot mänskligheten. Detta i enlighet med det övergripande demokratiuppdraget i Lgr 11 (Läroplanen).

Varje elev fick i uppdrag att göra en fördjupningsuppgift som utmynnade i en analys och en handlingsplan. Eleverna skulle reflektera över hur man kan förbättra världen, där bästa bidrag i varje grupp skulle belönas med ett pris.

Något som var lite speciellt var att elever som ville fick skriva hela sitt arbete på engelska. En del elever fick också lära sig att skapa statistik i form av diagram. 

Projektet avslutades med filmen “Amazing Grace” i aulan – berättelsen om människorättsaktivisten William Wilberforce kamp för att avskaffa slaveriet i början av 1800-talet i Storbritannien.

Både elever och pedagoger är glada över lyckade projektdagar.

/Skolledning