När Region Stockholm under fredag eftermiddag den 11 december gick ut med att högstadieskolor skulle ställa om till distansundervisning över en helg så var vi på Kristna Skolan mer än föreberredda på det. Tack vare de rutiner som upparbetats under vårterminens distansundervisning så kunde vi enkelt ställa om undervisningen till att vara helt digital för eleverna på högstadiet.

På Kristna Skolan får alla elever från årskurs 4 tillgång till en egen dator. Med hjälp av Microsoft Teams så kan lärare sätta upp virtuella klassrum och förbereda arbetsuppgifter för eleverna i de olika ämnena. Även om våra fysiska högstadieklassrum ekar tomma denna vecka så kan vi garantera att eleverna får möjlighet att fullgöra skolplikten hemifrån terminen ut.

Även pedagoger på högstadiet har kunnat genomföra lektioner hemifrån i sina virtuella klassrum tack vare dagens teknik och på så vis kunnat göra sin del för att minska smittspridningen i samhället.

“Vi är imponerade över elevernas positiva attityd till situationen även om vi lärare tycker att det är tråkigt att inte få träffa våra elever här på plats.” Säger Förstelärare Leopold Landström.

Här nedan kan ni se några exempel på hur det kan se ut för lärarna i klassrummen 🙂

/Skolledning