Varje år brukar vi ha en dag för våra elever då vi lyfter fram vår kristna profil på ett speciellt sätt. 


I år var Bibeln i fokus, och tors 20/5 arrangerades därför Bibelns dag.

Under förmiddagen fick olika elevgrupper komma till aulan och se en bibelutställning som vi hyrt in av Svenska Bibelsällskapet. Den bestod av ca 40 biblar som eleverna fick bläddra i. Kopian av Dödahavsrullarna (daterad ca 200 f Kr) och kopian av Gustav Vasas bibel från 1526, den första översättningen till svenska, var kanske utställningens mest spännande objekt.


Alla elever har dessutom under veckan fått varsitt ex av Nya Testamentet samt erbjudits olika bibelläsningsplaner och en bibelguide (bibelord för olika behov).

Det blev en fin dag och flera rapporter har inkommit om elever som börjat läsa Bibeln.

Vi tackar vår Förstelärare i Religionskunskap Leopold Landström för en väl genomförd profildag!

/Skolledning

Kopia av Dödahavsrullarna