Nu i valtider får vi alla en mängd olika typer av material och information från olika håll som hjälper oss att ta ställning och göra ett genomtänkt partival på valdagen. Vi tänkte bidra med ännu en pusselbit i detta breda pussel av olika frågor. 

Kristna Friskolerådet har gjort en enkät bland alla riksdagspartier om deras inställning till friskolor i allmänhet och konfessionella skolor i synnerhet, och har bett oss sprida länken för kännedom till alla vårdnadshavare på de kristna skolorna. 

 Du hittar partiernas svar här på Kristna Friskolerådets hemsida.

 Allt gott,

 Skolledning