Vår förstelärare i svenska

har startat bokcirklar i högstadiet för att höja motivationen och lusten att läsa, då läxa i läsning inte medfört önskat resultat. Det blev tänk om, tänk nytt och efter två veckor av bokcirklar är feedbacken från eleverna positiv. Det har varit högläsning och samtal i klassrum och biblioteket.

Bilderna är på elever från klass 9 som läser boken “Historien om Leon, Schindlers yngste arbetare”. En bra förberedelse inför deras Krakowresa.