Vi har länge funderat på och pratat om att ha en Måbra-dag på skolan och äntligen var det dags!

Vi la bort ordinarie schemat för en dag och fokuserade på andra viktiga saker. På olika sätt och i olika former pratade vi om hur vi mår och hur vi kan må bättre. Ett stort fokus las på den psykiska hälsan.

Varför kanske en del undrar?

Förutom att detta ingår i vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete som skola, så grundar vi denna dag på bland annat Folkhälsomyndigheten kartläggning över vad forskningen säger om skolans betydelse för psykiska problem bland barn. 

“När skolan lär barn om psykisk hälsa och hur den kan hanteras, både sin egen och andras, minskar förekomsten av inåtvända psykiska problem bland barnen. De positiva effekterna kan ses på skolbarn i alla åldrar, såväl på lågstadiet och mellanstadiet som på högstadiet (…). De kunskapshöjande insatserna är effektiva när de riktas till alla barn i en klass eller en skola”.

*inåtvända psykiska problem = Problem som nedstämdhet, oro, ångest och sömnproblem, även sjukdomar som exempelvis depression och ångestsyndrom.

Mellan- och högstadiet fick lyssna till våra gästföreläsare Hanna och Cajsa. Hanna Fischer (vår skolpsykolog) talade om “livet på nätet”. Om möjligheterna som finns men även riskerna, att sätta gränser för sig själv. Cajsa Tengblad (författare, hälsopedagog, föreläsare och samtalsterapeut) talade på ett lekfullt sätt om vilka redskap och verktyg vi kan behöva på vår väg genom livet för att må bra.

Varje stadie jobbade även med olika teman. Högstadiet fokuserade på mobbning, droger, kriminalitet m.m. Mellanstadiet hade teman om mobbning, hälsa, “stopp min kropp” m.m.  Filmklipp varvades med frågor, diskussioner, egen reflektion och övningar.

Våra vänner Husky och Majsan kom på besök under dagen till de yngre eleverna och lockade fram en hel del skratt och leenden. De var med på rörelsepasset med Tryggve och Joy och var på besök i klassrummen hos F-3. Där pratade de om mobbning, delade ut Måbra-lappar och eleverna som ville fick en stor härlig måbra-kram av Husky. Eleverna fick även lära sig om “mina rättigheter och mina skyldigheter” och tillsammans göra måbra- övningar; som att skriva vänskapsbrev till varandra.

Vi hoppas eleverna upplevde att det var en givande dag! Och att vi kan anordna fler Måbra-dagar. För om det är något vi vill, förutom att lära ut kunskap, så är det att våra elever ska må bra och att vår skola ska vara en plats där de mår bra.