DAVID

Avgångselev 2023

David går i nian och slutar grundskolan nu i sommar. Han har gått hela tio år på skolan, så vi ville höra lite av hans tankar innan han lämnar oss.

Vad har varit det bästa med Kristna skolan?

Det bästa med Kristna skolan är alla olika vänskapsrelationer med andra elever men också lärare och hur en del lärare verkligen tar sin tid att lära känna och bygga en relation med elever ex. Ms Cassia.

Kan du nämna tre saker som du lärt dig på Kristna skolan som du tar med dig till Gymnasiet?

Nr 1. Att vara frimodig och våga sticka ut.

Nr 2. Gud är där när ingen annan är där.

Nr 3. Våga vara dig själv.

Kommer du sakna något med Kristna skolan?

Definitivt nästan allt.

Från F-klass till åk 9, vad kan vi förbättra?

Fler lärare ska knyta band till elever t.ex på raster eller lunchtid.

Vad ska du göra nu?

Nu när jag går ut tänkte jag gå fordon transport i gymnasiet men innan gymnasiet börjar ska jag sommarjobba på vårdcentralen.

Vad drömmer du om?

Jag drömmer om att gå bibelskola, jag vill lära känna Gud bättre. Bilda nya vänskapsband och kanske även bli trafikledare en dag.

Det är en ynnest att vi får följa några av våra elever från Förskoleklass till Åk 9. Tack David för att du delade med dig. Vi önskar dig lycka till!

Och till hela avgångsklassen 2023- lycka till!

Kämpa in i det sista! Vi tror på er!