Birka var ett vikingatida samhälle som anlades ca år 750 och som beboddes till ca år 975. Denna bebyggelse som växte fram brukar kallas för “Sveriges första stad”. Birka tjänade främst som en viktig handelsplats på ön Björkö i Mälaren i Ekerö kommun. Tillsammans med den närbelägna Hovgården på Adelsö, med bland annat en kungsgård, har Birka tagits upp på UNESCOs världsarvslista.

Klass 4 besökte Birka och fick följa med på guidad visning i fornlämningsområdet, besöka vikingamuseet och den rekonstruerade vikingabyn med sina tidstypiska smedjor och vävstugor. De vandrade även till Borgbergets krön, till Ansgarsmonumentet, eller Ansgarskorset som det också kallas. Det är ett känt landmärke som restes 1834 till minne av att det då hade gått tusen år sedan Ansgar kom till Birka med kristendomen.

Birka var kul. Det bästa var museumet, det fanns mycket grejer att titta på.

Elev klass 4