Varje år har nuvarande klass 5 ett insamlingsprojekt av kläder och leksaker till hemlösa/ barn och kvinnor på skyddat boende. I projektet ingår även ett studiebesök hos frälsningsarmén.
Förra veckan besökte klassen frälsningsarméns kår Templet och fick veta mer om deras sociala arbete.

Detta projekt är en del av vårt värdegrundsarbete i enlighet med läroplanen där det står att:

”/…/alla människors lika värde, /…/ samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

Lgr 22, sid 5