Huvudman

Skolan i våra hjärtan

Minns du din första skoldag? Vilka känslor är det som vaknar till liv när dina tankar går tillbaka till din barndoms klassrum, din lärare och din gamla skolgård?

Näst efter familjen är det skolan som har den viktigaste rollen i ett barns liv. Skolan är platsen där barnen tillbringar så många år av sin uppväxt, varför den har en avgörande roll när det gäller barnens fostran, men även deras trygghet till att bli sunda och ansvarsfulla samhällsmedborgare.
Valet av skola är därför en viktig fråga för dig som förälder, du har möjlighet att välja det som passar ditt barn och din familj bäst. Men skolan kan aldrig ersätta familjen som är den viktigaste plattformen och det största beskyddet för ett litet barns utveckling och fostran till en livsglad och trygg individ. Av den anledningen måste skolan och hemmet kopplas samman genom kärleksfulla, engagerade pedagoger samt intresserade och ansvarsfulla föräldrar som vill bli delaktiga i sitt barns lärande.

Tillsammans har hem och skola ett mål, och det målet är att barnet ska nå sin fulla potential på varje område av sitt liv. Vi tror att grunden för lärande börjar med att vi som vuxna vinner våra barn och elevers hjärtan genom respekt och kärlek. Att våra ögon och handlingar säger; ”Jag bryr mig om dig! Jag vill hjälpa dig framåt! Jag vill se dig lyckas!”

Först när förtroendet finns där kan vi som hem och skola börja det viktiga arbetet att lära ut alla de kunskaper som en liten människa behöver för att förstå, tolka och erövra sin omvärld! Eleverna behöver även tränas för att möta världen utanför skolans väggar, innan vi kan sända ut dem till tonerna från nationalsången med kransar i håret. Vi som pastorer ser det som ett privilegium att ha en skola för att rusta en ny generation att möta morgondagens samhälle som kommer att ställa större utmaningar på sina medborgare än någonsin.

Med våra duktiga pedagoger och alla skolans familjer blir vi ett oslagbart team!

Varmt välkommen till Kristna Skolan!

Pastor Lennart och Carolina Torebring
Huvudman för Kristna Skolan & pastorer i WE ARE ONE CHURCH

Kontakta oss

Hitta till oss

Petrejusvägen 42, ingång A1

121 38 Johanneshov

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, ingång A1, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden