Vision och värdegrund

Vår Vision

 

Kristna Skolans visionsmening är att ”forma framtidens samhälle”. Det innebär att våra elever ska vara redo att påverka och vara en del av de samhällsarenor de kommer att röra sig i. Varje elev ska äga en inneboende trygghet över de val som definierar dem som individer. De ska känna självförtroende i sina språkliga förmågor, vara inspirerade till livslångt lärande och vara förberedda på att verka i ett samhälle som ställer krav på individers nivå av karaktär och personligt ledarskap. Efter genomgången grundskola ska våra elever vara redo för nästa steg i livet.

 

 

VÅR Värdegrund

 

En Kunglig generation

Kristna Skolans värdegrundsarbete går under namnet ”en kunglig generation”. Det överensstämmer med den etik som förvaltats av kristen tradition och knyter an till den kristna tanken om alla människors lika värde. Värdegrundsarbetet formar vårt sätt att se på elever, lärande och personalens uppdrag.

Eleven

Varje elev är värdefull och unik. Oavsett bakgrund, förutsättningar eller livsval så är varje elev en bärare av ett okränkbart värde. Elevens egenvärde ligger inte i prestation, samtidigt som vi tror att varje elev är kapabel att lyckas utifrån sina förutsättningar. Varje elev är betydelsefull och viktig – för oss och för vårt samhälle.

Lärande

Varje elev har rätt att utvecklas i kunskap och förmåga. Lärande är en process som pågår över tid där inlärningstakt och inlärningsstil varierar från elev till elev. Kunskap och färdighet har ett egenvärde i sig, men är också en viktig förutsättning för att verka i och påverka samhället.

Personalens uppdrag

Personalens uppdrag är att utifrån värdegrundsarbetet stärka eleverna i deras självbild, få dem att tro på sin egen förmåga och via ledning och stimulans arbeta målinriktat för att eleverna ska utvecklas i kunskap och förmåga. Varje personal är en ledare och ett föredöme i ord och handling, samt i personlig och professionell utveckling.

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, ingång A1, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden