Vision och värdegrund

Vision och Värdegrund

Vi ser det som en viktig uppgift att främja aktning för varje människas egenvärde och att hjälpa varje elev att förstå att han/hon är älskad och unik. Vårt värdegrundsarbete som även visualiseras genom skolans logotype går under arbetsnamnet ’en kunglig generation’ och har som uppgift att stärka elevens självbild. Värdegrundsarbetet tillsammans med skolans Likabehandlingsplan och kristna profil sammanfattar hur vi som skola arbetar med skolans normer och värden.

Vi vill vara en skola som ser till hela människan; intellektuellt, socialt, fysiskt och andligt, samt att engagera både elever, föräldrar och lärare i barnets utveckling.

Kontakta oss

Hitta till oss

Petrejusvägen 42, ingång A1

121 38 Johanneshov

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, ingång A1, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden