Fritidshem

En meningsfull fritid för varje barn

Fritidshemmet örnen

 

!UPPBYGGNAD PÅGÅR!

Fritidshemmet Örnen är ett samlingsnamn för alla våra fritidsavdelningar. Årskurs F-3 är uppdelat i två fritidsverksamheter, Smaragden och Rubinen. För årskurs 4-6 har vi fritidsklubben Diamanten. På varje avdelning finns utbildad personal, fritidspedagoger såsom fritidslärare. Fritidspersonal i årskurs F-3 är närvarande under hela skoldagen och samarbetar med klassläraren.

För att verksamheten ska fungera så bra som möjligt för barnen, önskar vi och jobbar för, en nära kontakt med vårdnadshavare. 

Morgonomsorg finns för barn inskrivna på fritids, ej för fritidsklubben.

Information till hemmet sker alltid via Schoolsoft.

Öppettider:

Fritids: kl. 06:45-17:30

Fritidsklubben: Skoldagens slut- 17:00

Tel: 08-122 069 70, välj ditt barns årskurs för att komma till rätt fritidsavdelning.

Lovfritids: Endast för anmälda barn, anmälan sker på schoolsoft. Under loven är avdelningstelefonerna för Rubinen och Diamanten avstängda.

 

Fritids Smaragden

Fritidsverksamhet för Förskoleklass och årskurs 1.

Fritids Rubinen

Fritidsverksamhet för årskurs 2-3. 

Fritidsklubben Diamanten

Öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6.

På vår fritidsklubb vill vi skapa en meningsfull fritid genom att arbeta med trygghet, elevinflytande och samspel mellan varandra. Här ökar det egna ansvaret hos barnen. Kreativa aktiviteter och sportaktiviteter är naturliga inslag under veckan. Verksamheten är, som skolan, mobilfri för barnen.