Fritidshem

En meningsfull fritid för varje barn

Fritidshemmet örnen

Fritidshemmet Örnen är ett samlingsnamn för alla våra fritidsavdelningar. Årskurs F-3 är uppdelat i två fritidsverksamheter, Smaragden och Rubinen. För årskurs 4-6 har vi fritidsklubben Diamanten. På varje avdelning finns utbildad personal, fritidspedagoger såsom fritidslärare. Fritidspersonal i årskurs F-3 är närvarande under hela skoldagen och samarbetar med klassmentorn.

För att verksamheten ska fungera så bra som möjligt för barnen, önskar vi och jobbar för, en nära kontakt med vårdnadshavare. 

Morgonomsorg finns för barn inskrivna på fritids, ej för fritidsklubben.

Information till hemmet sker alltid via Schoolsoft.

Öppettider:

Fritids: kl. 06:45-17:30

Fritidsklubben: Skoldagens slut – 17:00

Tel: 08-122 069 70, välj ditt barns årskurs för att komma till rätt fritidsavdelning.

Lovfritids: Endast för anmälda barn, anmälan sker på schoolsoft.

Fritids Smaragden

Fritidsverksamhet för Förskoleklass och årskurs 1. 

På Smaragden vill vi främja barnens kreativitet, fantasi, motorik samt inte minst sociala förmåga, genom mycket fri lek och utevistelse. Vi instämmer med uttrycket ”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”.  

Verksamheten har varje vecka inplanerade utflykter samt aktiviteter med skapande och rörelse. 

På Smaragden fokuserar vi till en början mycket på att hjälpa barnen att förstå alla de strukturer, regler och rutiner som finns, för att varje barn ska känna sig trygga i fritidsmiljön och för att skapa en trygghet i barngruppen.  

Fritids Rubinen

Fritidsverksamhet för årskurs 2-3. 

På Rubinen jobbar vi på olika sätt för att medvetengöra och utveckla förmågorna (ur läroplanen Lgr11) som barnen använder under fritidstiden: ansvar, samarbete, kreativitet, rörelseförmåga, reflektion och kommunikation. 

Vår avdelning har lokaler med utrymme för både rörelse och vila. Exempel på aktiviteter är; spela pingis, dansa, rita, läsa böcker, bygga lego osv. 

Rubinen har ett uppskattat samarbete med mötesplats H-by som går att läsa mer om här.

Fritidsklubben Diamanten

Öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6.

På vår fritidsklubb vill vi skapa en meningsfull fritid genom att arbeta med trygghet, elevinflytande och samspel mellan varandra.

Här ökar det egna ansvaret hos barnen.

Kreativa aktiviteter och sportaktiviteter är naturliga inslag under veckan och vi har årliga turneringar där barnens deltagande är frivilligt.

Verksamheten är, som skolan, mobilfri för barnen.

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, ingång A1, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden