Fritidshem

En meningsfull fritid för varje barn

Fritidshemmet örnen

 

!UPPBYGGNAD PÅGÅR!

Fritidshemmet Örnen är ett samlingsnamn för alla våra fritidsavdelningar. Årskurs F-3 är uppdelat i två fritidsverksamheter, Smaragden och Rubinen. För årskurs 4-6 har vi fritidsklubben Diamanten. På varje avdelning finns utbildad personal, fritidspedagoger såsom fritidslärare. Fritidspersonal i årskurs F-3 är närvarande under hela skoldagen och samarbetar med klassläraren.

För att verksamheten ska fungera så bra som möjligt för barnen, önskar vi och jobbar för, en nära kontakt med vårdnadshavare. 

Morgonomsorg finns för barn inskrivna på fritids, ej för fritidsklubben.

Information till hemmet sker alltid via Schoolsoft.

Öppettider:

Fritids: kl. 06:45-17:30

Fritidsklubben: Skoldagens slut- 17:00

Tel: 08-122 069 70, välj ditt barns årskurs för att komma till rätt fritidsavdelning.

Fritids Smaragden

Fritidsverksamhet för Förskoleklass och årskurs 1.

Fritids Rubinen

Fritidsverksamhet för årskurs 2-3. 

Fritidsklubben Diamanten

Öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6.

På vår fritidsklubb vill vi skapa en meningsfull fritid genom att arbeta med trygghet, elevinflytande och samspel mellan varandra. Kreativa aktiviteter och sportaktiviteter är naturliga inslag under veckan. Verksamheten är, som skolan, mobilfri för barnen. 

Trygghet

Barnen ska känna sig trygga och miljön ska vara en trygg plats. Därför ser vi det som viktigt att varje barn känner sig sedd och bekräftad av personalen. Vi lägger även stor omsorg i utformning av lokaler samt verksamhetens rutiner.

Elevinflytande

Barnen får ta ett större ansvar och vara mer självständiga än på fritidsverksamheterna som de yngre barnen går i. Vi ger stor möjlighet åt barnen att påverka utformningen av verksamheten och ger utrymme för deras intressen. Alltifrån veckans aktiviteter till våra regler är barnen med och påverkar.

Samspel mellan varandra

Vi arbetar utifrån MI-inspirerade samtal där målet är att se varje enskild individ. Barnen får möjlighet att växa i sig själva och i sina relationer med andra.