Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Skolans kvalitetsarbete utgör ryggraden i att fånga upp, analysera, förstå och utveckla de frågor, företeelser och problem som uppstår i verksamheten. Vi strävar efter att bygga en arbetsorganisation där vi inte är ”rädda för” problemen utan i stället är ”rädda om” problemen. Det innebär att vi lyssnar in, analyserar, ser mönster och använder problemen som drivkraft för skolutveckling. SKA innefattar även val av pedagogiska metoder samt de mål vi sätter upp inom valda fokusområden.

För att skapa en skola i världsklass behöver synpunkter värdesättas, tillvaratas och utgöra en viktig grund för skolans kvalitetsutveckling. En del av kvalitetsutvecklingen är därför att ha rutiner för klagomålshantering. Ta del av den här: Klagomålshantering

En annan viktig del är vår Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller för skolenhetens alla verksamheter, åk F-9 och fritidshemmet Örnen. Uppföljning och utveckling av planen sker i samarbete med elevhälsan, rektor och kurator. 

Ta del av den här: Likabehandlingsplan 

 

 

Vinnare av stadens kvalitetsutmärkelse 2009

Kvalitetsutmärkelsen i Stockholm är stadens årliga pris för att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i alla delar av de verksamheter som staden finansierar. Syftet med detta pris är att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Sedan 2007 har skolan blivit nominerad till kvalitetsutmärkelsen och 2009 blev skolan en värdig mottagare av priset.

 

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, ingång A1, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden