Kvalitetsarbete

Vinnare av stadens kvalitetsutmärkelse

Kvalitetsutmärkelsen i Stockholm är stadens årliga pris för att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbete i alla delar av de verksamheter som staden finansierar. Syftet med detta pris är att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Sedan 2007 har skolan blivit nominerad till kvalitetsutmärkelsen och 2009 blev skolan en värdig mottagare av priset.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår ifrån skolans mål. Målen är utformade utifrån de nationella mål om uttrycks i läroplanen (Lgr11) samt skolans vision med dess värdegrund och profil. Dessa mål följs upp under årets gång enligt de uppföljningsmetoder vi har såsom resultat från enkäter, statistik, undersökningar och ämnesprov. Under olika mötesforum såsom arbetslagsmöten och personalmöten samt elevernas elevråd och föräldrarnas skolråd analyserar vi indikationer och resultat som framkommit. Vi analyserar och finner lösningar till vidareutveckling genom att omfördela resurser såsom metoder och material, rutiner, organisation av tid och personal samt att se vilka kompetensbehov som behöver tillgodoses.

Ta del av vår klagomålshantering: Klagomålshantering

Kontakta oss

Hitta till oss

Petrejusvägen 42, ingång A1

121 38 Johanneshov

Växel: 08-122 069 70
Mailadress: info@kristnaskolan.se
Besöksadress: Petrejusvägen 42, ingång A1, 121 38 Johanneshov
Postadress: Box 20033, 104 60 Stockholm
Tunnelbanestation: Hammarbyhöjden